България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Хормонални препарати за системно приложение

Cinacalcet Teva 30 mg film-coated tablets x 30

Синакалцет Тева 30 mg филмирани таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Cinacalcet hydrochloride

Търговска марка, латиница

Cinacalcet Teva

Търговска марка, кирилица

Синакалцет Тева

Лекарствен продукт

Film C.Tab 30 Mg 30