България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Co-Linipril®

Ко-Линиприл®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

lisinopril dihydrate/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Ко-Линиприл 10 mg/12,5 mg таблетки х 30, Ко-Линиприл 20 mg/12,5 mg таблетки х 30