България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Cuprenil 250 mg film-coated tablets x 100

Купренил 250 mg филмирани таблетки x 100

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Penicillamine

Търговска марка, латиница

Cuprenil

Търговска марка, кирилица

Купренил

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 250 Mg 100