България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Желязо-хелиращи средства

Deferasirox Teva 180 mg

Деферазирокс Тева 180 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

deferasirox

Продукти на пазара

Деферазирокс Тева 180 mg филмирани таблетки x 30