България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Хормонални препарати за системно приложение

Dexamethasone Teva 4 mg

Дексаметазон Тева 4 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

dexamethasone

Продукти на пазара

Дексаметазон Тева 4 mg таблетки х 20