България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Diazepam Actavis®

Диазепам Актавис®

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Активно вещество

diazepam

Продукти на пазара

Диазепам Актавис 5 mg таблетки x 20, Диазепам Актавис 10 mg таблетки x 20