България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Docetaxel Actavis 20 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1 x 8 ml

Доцетаксел Актавис 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 1 x 8 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Docetaxel

Търговска марка, латиница

Docetaxel Actavis

Търговска марка, кирилица

Доцетаксел Актавис

Лекарствен продукт

Vial 20 Mg/Ml 1 8 Ml