България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Doxycyclin Actavis 100 mg capsules, hard x 6

Доксициклин Актавис 100 mg капсули, твърди x 6

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Doxycycline

Търговска марка, латиница

Doxycyclin Actavis

Търговска марка, кирилица

Доксициклин Актавис

Лекарствен продукт

Caps 100 Mg 6