България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Дихателна система

DuoResp® Spiromax® 160/4.5 mcg per dose, inhalation powder 1 x 120 doses

ДуоРесп Спайромакс 160/4.5 mcg прах за инхалация 1 инхалатор x 120 дози

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Budesonide, Formoterol

Търговска марка, латиница

Duoresp Spiromax

Търговска марка, кирилица

ДуоРесп Спайромакс

Лекарствен продукт

Inhal.Dosier 160 Y 120