България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Ebilfumin®

Ебилфумин

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

oseltamivir

Продукти на пазара

Ебилфумин 30 mg твърди капсули х 10, Ебилфумин 45 mg твърди капсули х 10, Ебилфумин 75 mg твърди капсули х 10