България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Episindan 2 mg/ml solution for infusion x 1 x 25 ml

Еписиндан 2 mg/ml инфузионен разтвор х 1 х 25 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Epirubicin hydrochloride

Търговска марка, латиница

Episindan

Търговска марка, кирилица

Еписиндан

Лекарствен продукт

Vial 2 MG/ML 1 25 Ml