България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Episindan®

Еписиндан

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

epirubicin hydrochloride

Продукти на пазара

Еписиндан 2 mg/ml инфузионен разтвор х 25 ml, х 50 ml