България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Epitrigine®

Епитрижин®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

lamotrigine

Продукти на пазара

Епитрижин 50 mg таблетки х 30, Епитрижин 100 mg таблетки х 30