България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Erlotinib Actavis 150 mg film-coated tablets x 30

Ерлотиниб Актавис 150 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Erlotinib

Търговска марка, латиница

Erlotinib Actavis

Търговска марка, кирилица

Ерлотиниб Актавис

Лекарствен продукт

Film C.Tab 150 Mg 30