България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Eroton®

Еротон®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

sildenafil citrate

Продукти на пазара

Еротон 25 mg филмирани таблетки х 4; Еротон 50 mg филмирани таблетки х 1, х 4; Еротон 100 mg филмирани таблетки х 1, х 4