България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Etoricoxib Teva 60 mg film-coated tablets x 14

Еторикоксиб Тева 60 mg филмирани таблетки х 14

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Etoricoxib

Търговска марка, латиница

Etoricoxib Teva

Търговска марка, кирилица

Еторикоксиб Тева

Лекарствен продукт

Film C.Tab 60 Mg 14