България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Etoricoxib Teva

Еторикоксиб Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

etoricoxib

Продукти на пазара

Еторикоксиб Тева 60 mg филмирани таблетки х 14, Еторикоксиб Тева 90 mg филмирани таблетки х 14