България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Everolimus Teva 10 mg tablets x 30

Еверолимус Тева 10 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Everolimus

Търговска марка, латиница

Everolimus Teva

Търговска марка, кирилица

Еверолимус Тева

Лекарствен продукт

Tabs 10 Mg 30