България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Еzetimibe Actavis 10 mg tablets x 30

Езетимиб Актавис 10 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Ezetimibe

Търговска марка, латиница

Ezetimibe Actavis

Търговска марка, кирилица

Езетимиб Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 10 Mg 30