България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Fludarabin Actavis 50 mg powder for solution for injection/infusion x 1

Флударабин Актавис 50 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор х 1

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Fludarabine phosphate

Търговска марка, латиница

Fludarabine Actavis

Търговска марка, кирилица

Флударабин Актавис

Лекарствен продукт

Vial Dry 50 Mg 1