България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Flunarizin Actavis 5 mg hard capsules x 20

Флунаризин Актавис 5 mg твърди капсули x 20

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Flunarizine

Търговска марка, латиница

Flunarizin Actavis

Търговска марка, кирилица

Флунаризин Актавис

Лекарствен продукт

Caps 5 Mg 20