България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Fulvestrant Teva

Фулвестрант Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

fulvestrant

Продукти на пазара

Фулвестрант Тева 250 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 2