България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Fungolon 100 mg capsules, hard x 16

Фунголон 100 mg капсули, твърди x 16

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Fluconazole

Търговска марка, латиница

Fungolon

Търговска марка, кирилица

Фунголон

Лекарствен продукт

Caps 100 Mg 16