България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Fungolon 150 mg capsules, hard x 4

Фунголон 150 mg капсули, твърди x 4

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Fluconazole

Търговска марка, латиница

Fungolon

Търговска марка, кирилица

Фунголон

Лекарствен продукт

Caps 150 Mg 4