България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Fungolon®

Фунголон®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

fluconazole

Продукти на пазара

Фунголон 50 mg твърди капсули x 8, Фунголон 100 mg твърди капсули x 16