България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Fungolon 50 mg capsules, hard x 8

Фунголон 50 mg капсули, твърди x 8

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Fluconazole

Търговска марка, латиница

Fungolon

Търговска марка, кирилица

Фунголон

Лекарствен продукт

Caps 50 Mg 8