България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Gefitinib Teva 250 mg film-coated tablets x 30

Гефитиниб Тева 250 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Gefitinib

Търговска марка, латиница

Gefitinib Teva

Търговска марка, кирилица

Гефитиниб Тева

Лекарствен продукт

Film C. Tabs 250 Mg 30