България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Gemcitabine Actavis 40 mg/ml concentrate for solution for infusion x 25 ml

Гемцитабин Актавис 40 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 25 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Gemcitabine

Търговска марка, латиница

Gemcitabin Actavis

Търговска марка, кирилица

Гемцитабин Актавис

Лекарствен продукт

Vial 40 Mg/Ml 1 25 Ml