България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Headan®

Хедан®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

sumatriptan

Продукти на пазара

Хедан 50 mg филмирани таблетки x 3, Хедан 100 mg филмирани таблетки x 3