България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Hyplafin 5 mg film-coated tablets x 30

Хиплафин 5 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Finasteride

Търговска марка, латиница

Hyplafin

Търговска марка, кирилица

Хиплафин

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 5 Mg 30