България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Кръв и кръвотворни органи

Icatibant Teva

Икатибант Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

icatibant

Продукти на пазара

Икатибант Тева 30 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1