България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Imatinib Teva Pharma 100 mg film-coated tablets x 120

Иматиниб Тева Фарма 100 mg филмирани таблетки х 120

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Imatinib mesilate

Търговска марка, латиница

Imatinib Teva Pharma

Търговска марка, кирилица

Иматиниб Тева Фарма

Лекарствен продукт

Film C.Tab 100 Mg 120