България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Indipam 2,5 mg film-coated tablets х 30

Индипам 2,5 mg филмирани таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Indapamide

Търговска марка, латиница

Indipam

Търговска марка, кирилица

Индипам

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 2.5 Mg 30