България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Inevica 7,5 mg film-coated tablets x 60

Иневика 7,5 mg филмирани таблетки x 60

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Ivabradine

Търговска марка, латиница

Inevica

Търговска марка, кирилица

Иневика

Лекарствен продукт

Film C.Tab 7.5 Mg 60