България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Inevica®

Иневика®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

ivabradine

Продукти на пазара

Иневика 5 mg филмирани таблетки x 60, Иневика 7,5 mg филмирани таблетки x 60