България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Irinotecan Actavis 20 mg/ml concentrate for solution for infusion х 1 x 5 ml

Иринотекан Актавис 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор х 1 x 5 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Irinotecan

Търговска марка, латиница

Irinotecan Actavis

Търговска марка, кирилица

Иринотекан Актавис

Лекарствен продукт

Vial Infusio 20 Mg/Ml 1 5 Ml