България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Irprestan®

Ирпрестан®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

irbesartan

Продукти на пазара

Ирпрестан 150 mg филмирани таблетки x 30, Ирпрестан 300 mg филмирани таблетки x 30