България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Irprezide®

Ирпрезид®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

irbesartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Ирпрезид 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30, Ирпрезид 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30