България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Lecalpin® 10 mg film coated tablets x 30

Лекалпин® 10 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

lercanidipine hydrochloride

Продукти на пазара

Лекалпин 10 mg филмирани таблетки x 30, Лекалпин 20 mg филмирани таблетки x 30