България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Letrozol Nucleus 2,5 mg film-coated tablets x 30

Летрозол Nucleus 2,5 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Letrozole

Търговска марка, латиница

Letrozol Nucleus

Търговска марка, кирилица

Летрозол Nucleus

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 2.5 Mg 30