България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Levofloxacin Teva

Левофлоксацин Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

levofloxacin

Продукти на пазара

Левофлоксацин Тева 500 mg филмирани таблетки х 5, х 7