България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Levoxa 5 mg/ml solution for infusion x 5 x 100 ml

Левокса 5 mg/ml инфузионен разтвор x 5 x 100 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Levofloxacin

Търговска марка, латиница

Levoxa

Търговска марка, кирилица

Левокса

Лекарствен продукт

Vial 5 Mg 5 100 Ml