България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Levoxa 500 mg film-coated tablets x 7

Левокса 500 mg филмирани таблетки х 7

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Levofloxacin

Търговска марка, латиница

Levoxa

Търговска марка, кирилица

Левокса

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 500 Mg 7