България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Limeral®

Лимерал®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

glimepiride

Продукти на пазара

Лимерал 1 mg таблетки х 30, Лимерал 2 mg таблетки х 30, Лимерал 3 mg таблетки х 30, Лимерал 4 mg таблетки х 30