България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Linipril® 5 mg tablets x 30

Линиприл® 5 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

lisinopril dihydrate

Продукти на пазара

Линиприл 5 mg таблетки х 30, Линиприл 10 mg таблетки х 30, Линиприл 20 mg таблетки х 30