България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Lonquex 6 mg solution for injection in pre-filled syringe x 1

Лонкуекс 6 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 1

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Lipegfilgrastim

Търговска марка, латиница

Lonquex

Търговска марка, кирилица

Лонкуекс

Лекарствен продукт

Prefil.Syr. 6 Mg 1 .6 Ml