България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Micafungin Teva

Микафунгин Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

micafungin

Продукти на пазара

Микафунгин Тева 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор x 1, Микафунгин Тева 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор x 1