България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Moxotens®

Моксотенс®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

moxonidine

Продукти на пазара

Моксотенс 0,2 mg филмирани таблетки х 30, Моксотенс 0,4 mg филмирани таблетки х 30