България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Myocet 50 mg powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusion x 2 sets

Майоцет 50 mg прах, дисперсия и разтворител за концентрат за инфузионна дисперсия x 2 комплекта

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Doxorubicin

Търговска марка, латиница

Myocet

Търговска марка, кирилица

Майоцет

Лекарствен продукт

Vial Inf.Dry 50 Mg 2