България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Nebivolol Actavis 5 mg tablets x 30

Небиволол Актавис 5 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Nebivolol hydrochloride

Търговска марка, латиница

Nebivolol Actavis

Търговска марка, кирилица

Небиволол Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 5 Mg 30